YALIM HOTEL'e gönderdiğim kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun öngördüğü çerçevede, gönderme amacımız doğrultusunda sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmasına izin veriyorum.
* Gerekli Alanlar

Fıstıklı İskele Meydanı No:14 Fıstıklı/Armutlu/Yalova
02265356655
info@yalimhotel.com